• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 25 de febrero, de 16:15 h a 18:00 horas, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid)

Se encuentra ya activa la página web del XII Congreso Nacional de la Abogacía 2019, que como sabes se desarrollará entre los días 8-11 de mayo en Valladolid, a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace:

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de enero del año en curso, y observando lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto General de la Abogacía Española y el artículo 48 letra a)  del Estatuto de este Ilustre Colegio de Abogados

En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Lugo para ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.

II XORNADA XURÍDICA CIDADE DE MONDOÑEDO - Violencia de Xénero -. O VENRES, 8 DE FEBREIRO DE 2019, ÁS 19:00 HORAS (CASA DA XUVENTUDE- RÚA PACHECO Nº 5- MONDOÑEDO).

Está abierto el plazo de inscripción, hasta el próximo día 1 de febrero, para la participación en el EXAMEN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTE SECTOR.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes día 4 de febrero, de 16:30 a 18:00 horas, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos 13 de Madrid)

Jornada "El Derecho y los Animales", el 4 de febrero de 2019. Inscripciones gratuitas y abiertas a todo el público: julia.ammerman@usc.es.

Os presentamos la Jornada sobre Transparencia en Seguros, que se celebrará el próximo 7 de febrero en la sede SEAIDA.

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 5 de noviembre de 2018, acordó crear la imposición de la Insignia de Plata, en homenaje y reconocimiento de todos los Abogados/as con motivo del 25 aniversario de su incorporación a este Colegio de Abogados.

Inicio de sesión