• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjuntamos Resolución del Secretario General de la Administración de Justicia y acuerdo de esta Secretaría de Coordinación Provincial, relativos a los servicios mínimos para las jornadas de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia.

Si se te pasó el plazo para adquirir el nuevo texto legal concursal, tienes una nueva oportunidad ¡Y no solo eso! El ICAM te ofrece el pack "Guía práctica del nuevo marco concursal + Código legal".

Remitimos información sobre un Curso de Posgrado (Experto Universitario) en materia de Partición hereditaria que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El servicio de LexNET se verá interrumpido parcialmente del 23 al 24 de noviembre por labores de mantenimiento en la infraestructura, según comunicación del Ministerio de Justicia.

Mapfre Salud ofrece descuentos por vinculación y por Número de asegurados en el SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA MAPFRE. Para cualquier edad, por favor preguntad sin compromiso. Para calcular el presupuesto solo sería necesario Fechas de nacimientos y código postal.

El próximo lunes 28 de noviembre de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia sobre “La situación actual de la dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, a cargo de Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo.

Adjuntamos enlaces informativos sobre el ciclo de diálogos sobre la reforma del Reglamento de Extranjería y sobre el I Encuentro de Estudios jurídicos.

Adjuntamos convocatoria de Junta General Ordinaria, a celebrar en el salón de Actos de la sede Colegial, el próximo día 12 de diciembre a las 19.00 horas.

Conferencia en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación sobre “LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: RÉGIMEN VIGENTE Y ALTERNATIVAS”.

Adjuntamos información sobre el curso "¿Cómo realizar un plan de igualdad?". Destinatarios: alumnos de la USC e interesados en genral, de cualquier ámbito. Del 27 de febrero al 29 de marzo de 2023, de lunes a jueves de 19:00 a 20:30 horas.

Inicio de sesión