• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjuntamos la inscripción y programa del XIV Concursal organizado por el Consello Galego de Economistas, además del enlace informativo sobre el Congreso Laboral ON LINE  que organiza Lefebvre los días 13,14 y 15 con un precio BONIFICADO ESPECIAL para colegiados.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 28 tendrá lugar la Conferencia sobre el “Habilidades de litigación: técnicas y estrategias para el interrogatorio del perito”.

En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con su Colegio Profesional, para ofrecerle condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios financieros.

El próximo lunes 21 de septiembre de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia sobre el “Remedios ante los daños producidos por la intervención administrativa en la economía: algunos problemas y soluciones”.

Después de la reunión mantenida el pasado día 10 en la sede de la Audiencia Provincial de Lugo para tratar de diversas “disfunciones” que se venían apreciando en el trato dispensado a los profesionales en distintos Juzgados de Lugo y provincia, el Presidente de la Audiencia remitió a todos los Juzgados el Acuerdo que os adjuntamos.

El día 24 de Septiembre va a tener lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española las “VIII Jornadas de abogados y abogadas de violencia de género“.

El derecho a la vivienda y su protección, constituyen uno de los temas de actualidad en el que los profesionales de la abogacía hemos de dar puntual respuesta en el ejercicio del derecho de defensa.

Mediante la contratación de cualquiera de los productos de ahorro que ofrece la Mutualidad, todos los familiares de los mutualistas, hasta 2º grado, pueden beneficiarse de las ventajas de convertirse en mutualista como son: la rentabilidad y la seguridad de los planes de ahorro

En el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 14 de septiembre de 16:30 a 18:30 h tendrá lugar la Conferencia “Los medios tecnológicos de investigación en el proceso penal”.

Adjuntamos programa e inscripción del XIV Encuentro Concursal, por si fuera de interés.

Inicio de sesión