• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 31 de enero tendrá lugar la Conferencia “RÉGIMEN JURÍDICO DE MENORES TRAS LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA POR EL RD 903/2021”.

Os días 18 e 19 de febreiro de 2022 celebrarase na Coruña (Galicia) a sexta edición das Xornadas de Dereito de Familia, organizadas polo Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña e o Consello da Avogacía Galega, en colaboración coa Asociación Española de Abogados de Familia.

Presentamos una nueva edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, que alcanzan de este modo ya la decena, en lo que ya se ha convertido en una cita ineludible para los profesionales del ámbito tributario y contable, y que, un año más, nos vemos obligados a celebrar online.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión de 20 de enero de 2022, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para cubrir DIEZ PLAZAS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS, PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA DE  RECONOCIDO PRESTIGIO CON MÁS DE QUINCE AÑOS DE EJERCICIO PROFE

La Sala de Gobierno del TSXG, en sesión de 14 de enero de 2022, aprobó la modificación del Protocolo sobre actuaciones y organización en los órganos judiciales en el ámbito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con el objeto de adaptarlo a las últimas modificaciones normativas.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 24 de enero de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia “La tasación de costas”, según el programa que adjunto se acompaña.

Adjuntamos información relativa a la webinar que sobre “La conciliación en la Abogacía, una tarea pendiente”, y organizada por la fundación Mutualidad Abogacía, tendrá lugar el próximo martes 18 de enero en horarios de 16:00h a 17:30h.

Será la jurisdicción penal la que enmarque el contenido de la Conferencia sobre “Cuestiones actuales sobre la acción civil en el proceso penal (prescripción, prueba, legitimación y otras)” que tendrá lugar el próximo lunes 17 de enero, y en la que intervendrá Antonio del Moral García.

A actividade desenvolverase vía Microsoft Teams ao longo de cinco sesións: os días 2, 7, 9 14 e 16 de febreiro (18 h. a 21 h.).

Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ relativa a los órganos judiciales a los que se atribuye competencia territorial para el conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiarion con garantias reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Inicio de sesión