• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

En el día de hoy, hemos remitido a la Consellería  de Sanidade una petición urgente ante nuestra preocupación  por el rápido incremento de contagios por COVID-19 en nuestra comunidad  que afecta a la ciudadanía en general y, de manera directa,  a todos los colegiados.

Adjuntamos información sobre el Ciclo 'El Nuevo Proceso Penal', que se inicia el próximo miércoles 27 de enero, con una mesa redonda en la que participarán el actual Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y los anteriores Ministros Rafael Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco Caamaño.

Encontro online de sostibilidade: Modelos sociais e empresariais que inspiran. O martes 26 de xaneiro de 2021, ás 18:30 (virtual, vía Zoom). Inscricións en info@ajelugo.com ata o martes 26 ás 13:00 horas.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 25 de enero de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia “El ejercicio de la Abogacía tras el BREXIT”.

El proyecto europeo JUST4ALL, cofinanciado por el Justice Programme de la Unión Europea (2014-2020), tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y contribuir así a la aplicación efectiva de la Carta de Derechos Fundamentales de la U.E.

En 2010 el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Poder Judicial suscribieron un convenio marco en el que se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial en los cursos de la abogacía, así como de abogados en la escuela judicial.

El próximo lunes 18 de enero tendrá lugar la Conferencia “Los contratos vinculados”, en la que intervendrán como ponentes, Don Jesús Sánchez García, abogado y secretario de la junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Don Eugenio Ribón Seisdedos, abogado.

Os comunicamos que en el Pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJG en sesión celebrada el 15/12/2020, se han fijado y unificado CRITERIOS SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES DE ÍNDOLE PROCESAL.

 

El éxito de la primera edición del programa executive sobre Arbitraje internacional nos ha impulsado a organizar una segunda edición.

Respecto al Proyecto “Acceso a la justicia y empoderamiento legal en Jordania: hacia un sistema de asistencia jurídica eficaz y sostenible”, os informamos de que han comenzado las primeras asistencias técnicas que, dada la situación sanitaria, se están llevando a cabo on line.

Inicio de sesión