• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

El diario El Progreso dentro del programa ENCONTROS EN EL PROGRESO, ofrecerá el próximo lunes a las 20:00 horas en el salón Regio del Círculo de las Artes la conferencia: Paisaje después de la pandemia: Cicatrices sociales y económicas de la Covid en Galicia a cargo de don Antón Costas.

Os presentamos los folletos de los Cursos y Máster sobre "Malos tratos y violencia de género. Una visión multidisciplinar. XVI Edición" y "Conductas violentas en la infancia y juventud. Guía para educar en la no violencia. 7ª Edición".

Adjuntamos documentación sobre el 16º Congreso Jurídico de la Abogacía que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los días 28 y 29 de octubre. Los profesionales de la Abogacía de cualquier Colegio de España pueden inscribirse en el 16º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA con una cuota reducida online de 10 euros.

La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio de Abogados, en sesión del día 27 de septiembre, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Estatuto General de la Abogacía Española y artículo 67 y siguientes de los Estatutos Colegiales (EC), ha adoptado el acuerdo de convocar elecciones.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 18 de octubre de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia “El Abogado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Máster en Dirección de Personas / Máster en Igualdad de Oportunidades  / Máster en Orientación Laboral

El 4 de octubre tendrá lugar la Conferencia “Protocolo de ingreso en régimen abierto en Centro de Inserción Social o Sección Abierta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", en la que, intervendrán como las abogadas María Luisa Quintero y Lourdes Barón.

Ya está en marcha la XXIII Edición de los Premios Derechos Humanos que convoca el Consejo General de la Abogacía Española a través de su Fundación. Este año estarán dedicados a la defensa de la libertad de expresión bajo el lema "Pensamiento y expresión en libertad".

El Consejo General de la Abogacía Española ha establecido un acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona a fin de facilitar la participación de todos los profesionales de la Abogacía en el VI Congreso de la Abogacía de Barcelona.

El temor a una avalancha concursal se ha confirmado ya con un incremento más que notable del número empresas y consumidores declarados en concurso en lo que va de año.

Inicio de sesión