• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjunto remitimos circular Consejo General de la Abogacía Española, relativa a los denominados "Desayunos de asuntos internacionales", que se celebrará en la sede del Consejo el día 30 de octubre a las 09.00 horas, una conferencia sobre "Oportunidades de expansión de la abogacía española en EEUU"

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el día 21 de octubre, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Prescripción en el procedimiento sancionador”.

XIX Congreso Nacional Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Sevilla, 14,15 y 16 de noviembre de 2019.

IX XORNADA DE INFORMÁTICA XUDICIAL E DELITOS INFORMÁTICOS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL E XUSTIZA. O mércores 23 de outubro de 2019, na Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC (Santiago de Compostela).

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 14 de octubre se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Delitos urbanísticos: problemática material y procesal”.

"40 AÑOS DE UN SISTEMA PENITENCIARIO DEMOCRÁTICO". LA LEY ÓRGANICA GENERAL PENITENCIARIA 1/1979. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Descargar programa en PDF

A continuación se adjuntan las bases para las ayudas de estudios para el curso 2019 – 2020, de la Mutualidad de la Abogacía:

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 30 de septiembre, de 16:25h a 18:00h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos no 13 de Madrid), una conferencia sobre “Responsabilidad civil del abogado. Aspectos prácticos”.

Presentación del libro "LOS ABOGADOS QUE CAMBIARON ESPAÑA", que se celebrará el próximo día 26 de septiembre de 2019, a las 19.00 horas en el Salón Regio del Círculo de las Artes.

La jornada tendrá lugar el próximo día 3 de Octubre de 2019 de 16.30 a 19.15 en el Paraninfo de la Rectoría UDC (Rúa da Maestranza 9, 15001, A Coruña).

Inicio de sesión