• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Mediante la presente comunicación, la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, os convoca a la celebración de una reunión, con carácter urgente, que está prevista celebrar el próximo jueves, día 16 de julio, a las 19:00, en la sede colegial.

Se adjunta la Convocatoria de la Reunión previa a la Asamblea General de la Mutualidad, que tendrá lugar el próximo 20 de julio a las 19:00 horas.

Continuando con el ciclo de formación especial COVID19, el próximo lunes 13 de julio de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia “Comentarios a la sentencia del TJUE sobre los acuerdos novatorios”. Intervendrán como ponentes, D.

03 Jul 2020

MEDIDAS COVID-19

Como complemento del acuerdo del 29 de mayo sobre el uso de las dependencias del edificio de los Juzgados de Mondoñedo y oficina de Fiscalía, se adopta el presente acuerdo sobre el uso de la sala de vistas y la sala polivalente para la práctica de distintas actuaciones judiciales y procesales.

Adjuntamos comunicado de prensa enviado en el día de ayer, así como como el envío de algunas noticias publicadas en digital.

La crisis sanitaria actual afectó, al igual que otros ámbitos, a las actuaciones judiciales, en un escenario que la Sala de Gobierno ha reactivado en acuerdos de 30 abril y, esencialmente, de 11 de mayo.

La crisis sanitaria actual afectó, al igual que otros ámbitos, a las actuaciones judiciales, en un escenario que la Sala de Gobierno ha reactivado en acuerdos de 30 abril y, esencialmente, de 11 de mayo.

Continuando con el ciclo de formación especial COVID19, el próximo jueves 25 de junio de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia “Consumidores antes y después del Estado de Alarma COVID19”.

Adjuntamos información sobre la conferencia en línea que dará Daniel Loscertales Fuertes el próximo 25 de junio a las 12:00 a través de la plataforma del Consello, sobre las disposiciones legales dictadas en relación con los arrendamientos y la COVID 19.

Inicio de sesión