• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Descargue la información de cada una de las jornadas a celebrar en el mes de Octubre:

A continuación podrán ver toda información sobre las VI Jornadas Nacionales de Mediación, junto con el dossier informativo  para presentar comunicaciones. Los colegiados que se inscriban tendrán un descuento del 10%.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 22 de octubre, de 16:15 a 19:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos no 13 de Madrid), una conferencia sobre “Los procesos con jurado y su problemática práctica”.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 8 de octubre, de 16:15 a 18:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una conferencia sobre “Derechos de los consumidores: últimas sentencias sobre telefonía móvil y contratos vinculados de compraventa y financiación en el consumo.”

Iniciado ya el nuevo curso retomamos otra de las actividades del Plan de Formación, las “JORNADAS ITINERANTES” que organizadas en colaboración con los colegios de abogados tienen lugar en éstos; en esta ocasión el próximo día 27 de septiembre a las 16:15 horas, el Colegio de Abogados de Guipúzcoa (Pº Duque de Mandas, 11, bajo-San Sebastián) acoge la Jornada “Acoso y violencia en las aulas”.

La Fundación Mutualidad Abogacía convoca 150 becas para letrados en prácticas que realicen el Master de Acceso a la Abogacía previsto por el Consejo General de la Abogacía Española para licenciados o graduados en Derecho que pretendan acceder a la profesión de abogado.

Los próximos 17 y 18 de septiembre se celebrarán las XXXII Jornadas Penitenciarias Lucenses, para más información podéis acceder a este enlace.

Dentro del ciclo "Conferencias de los lunes!, el próximo día 17 de septiembre tendrá lugar en la Sede del Consejo una nueva sesión con el tema "El falso autónomo. Características y nuevas tendencias. La problemática en el sector de la Abogacía".

O curso ten como finalidade facilitar as actuacións diante dos tribunais de xustiza e os labores de asesoramento por parte dos profesionais nas materias propias do Dereito inmobiliario, mediante a adquisición e actualización dos coñecementos necesarios para a resolución dos problemas actualmente máis conflitivos.

Os presentamos el calendario de un nuevo ciclo de las “Conferencias de los lunes” programadas para el tercer cuatrimestre del 2018, desarrollando así la medida “Una abogacía confiable y preparada”, prevista en el Plan Estratégico de la Abogacía 2020.

Inicio de sesión