• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.

Renovación do convenio 2018

Listado de avogados 2018


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Os presentamos los siguientes enlaces a los WEBINARS DE ACTUALIDAD de vLEX España:

ACTUALIDAD
ADMINISTRATIVA

ACTUALIDAD
CIVIL

ACTUALIDAD
LABORAL

ACTUALIDAD
MERCANTIL

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el lunes 19 de abril tendrá lugar la Conferencia “La contaminación odorífera: responsabilidad por olores y el derecho a la salud y a la vivienda digna”.

Dende o Consello da Avogacía Galega infórmasenos de que o mércores 14 de abril terá lugar a conferencia en liña “Algunhas reflexións sobre a incidencia da pandemia nos dereitos fundamentais”, organizada polo Ilustre Colexio de Avogados de Santiago e emitida a través de Zoom.

Adjunto remitidos Jornadas de los Cursos sobre Malos tratos y violencia de género y Conductas violentas en la infancia y juventud. Educar en la no violencia, en su XXIX edición, que se celebrarán de forma telemática los días 12, 13, 14 y 15 de abril, de 16.00 a 20.00.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 12 de abril tendrá lugar la Conferencia “La graduación penal de las lesiones: del delito leve a la pérdida de un órgano”.

Adjuntamos carta enviada a Bankia por el Consejo General de la Abogacía Española, en respuesta a la comunicación que dicha entidad ha remitido en las últimas semanas a algunos Colegios, en relación a la emisión de informes de honorarios.

Adjunto os presentamos el enlace del Congreso-Webinar  “PELIGROSIDAD, SANCIÓN Y EDUCACIÓN EN EL DERECHO PENAL JUVENIL:VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA”  que se celebrará para analizar la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor.

Dentro de las actividades de formación del Consejo General de la Abogacía, el próximo martes 23 de marzo de 16:30 a 17:30 h tendrá lugar una Conferencia sobre la nueva plataforma de la Abogacía española Pagoscertificados.com, según el programa que adjunto se acompaña.

El próximo martes 23 de marzo a las 16.30 horas se celebrará la tercera mesa redonda del ciclo Hacia un Nuevo Proceso Penal, en la que el debate se centrará en la función de investigación de los delitos que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al Ministerio Fiscal.

Los abogados podrán aplicarse la reducción por rendimientos irregulares con los beneficios fiscales que conlleva al colectivo. Así ha sentenciado el Tribunal Supremo, sobre el caso del abogado Juan Ignacio Solé Andreu, STS 28/2021 de 20 de enero de 2021, de la Sala Contencioso Administrativo.

Inicio de sesión