• Español
  • Galego

Usted está aquí

Normativa Colegial

Estatuto Xeral da Avogacía (entrada en vigor 01/07/2021) - Ver Estatuto antigo

Estatutos Colexiais

Código Deontolóxico

Novo Código Deontolóxico (2019)

Regulamento Disciplinario

Regulación de Contratación de Letrados

Lei 1/96, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta

Regulamento de Asistencia Xurídica Gratuíta de Galicia 2018

Requisitos Mínimos para a prestación de Servizos de Asistencia Xurídica Gratuíta

Lei 34-2006 de Acceso ás Profesións de Avogado e Procurador

Regulamento de Acceso ás Profesións de Avogado e Procurador

Regulamento da Quenda Penal e Asistencia ao Detido

Protocolo provincial de conformidades entre a Fiscalía Provincial de Lugo e o Ilustre Colexio de Avogados de Lugo

Requisitos esixidos para solicitar a incorporación ao Listado de Administradores Concursais:
Inclusión de Persoa Física
Inclusión de Persoa Xurídica

 

Outras normativas de interese

Lei 17-2009 sobre o Libre Acceso ás Actividades de Servizos e o seu Exercicio

Lei 25-2009 de Modificación de Diversas Leis (Lei Ómnibus)

Lei 29-2009 de Modificación do Réxime Legal de Competencia Desleal

Lei 05-2012 de Mediación en Asuntos Civís e Mercantís

Regulamento de Procedemento do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (2012/C 337/01)

Orde do 22 de decembro de 2017 pola que establécese a compensación económica aos Colexios de Avogados de Galicia polas actuacións dos seus colexiados no ámbito das asistencia xurídica gratuita durante o cuarto trimestre de 2017 e o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2018

Modificación do regulamento de asistencia xurídica gratuita - Real Decreto 586/2022

Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Dónde Encontrarnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Fundación Abogacía Futura, organizará el próximo lunes 26 de febrero de 16:00 a 18:30 horas, una Jornada de derecho concursal donde trataremos las novedades que en materia de derecho concursal se han producido.

Los próximos días 21 y 22 de marzo se celebrará en el Salón de Actos Carlos Carnicer del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza el XXVII Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros, organizado por la sección de Responsabilidad Civil y Seguros de este Colegio.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión de 9 de febrero de 2024, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para cubrir DOS PLAZAS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS, PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA DE RECONOCIDO PRESTIGIO.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo , y en el marco de la "Conferencias de los lunes", el próximo lunes tendrá lugar la conferencia "Aspectos fundamentales de la liquidación de la sociedad de gananciales", que pronunciará Carmen López Rendo.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 12 de febrero tendrá lugar la Conferencia Técnicas para celebrar juicios telemáticos, que pronunciará D. Jordi Estalella, abogado.

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de febrero del año en curso, se procede a convocar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrar en el Salón de Actos de la sede colegial (Pascual Veiga, 2) el próximo lunes día 18 de marzo a las 19:00 horas.

O Ilustre Colexio da Avogacía de Vigo, en colaboración co Consello da Avogacía Galega, organiza unha xornada que se retransmitirá vía streaming para toda a avogacía galega, sobre as modificacións lexislativas introducidas polo Real Decreto-Lei 6/2023, de 19 de decembro.

O Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, en colaboración co Consello da Avogacía Galega, organiza unha xornada que se retransmitirá a través de Zoom para toda a avogacía galega: “O contador partidor non testamentario". Será o vindeiro mércores, 7 de febreiro.

Organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública, ten como obxectivos que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para traballar nas disciplinas da ordenación do noso solo e responsabilizarse dos procesos de xestión do territorio.

Tras el éxito de la jornada celebrada el lunes 29 de enero sobre el Real Decreto-Ley 6/2023, el próximo lunes 5 de febrero de 2024  realizaremos la segunda Jornada sobre el Real Decreto Ley profundizando en las medidas de eficiencia procesal introducidas en las distintas normas procesales.

Inicio de sesión