• Español
 • Galego

Usted está aquí

Punto Información Catastral

Conforme  ó Convenio de colaboración asinado, o 2 de xaneiro de 2009, entre a Dirección Xeral do Catastro da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos e este Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, en materia de xestión catastral, ofrécese este servizo tanto para os nosos colexiados como para os ciudadáns.

O devandito servizo permite facilitar ós interesados:

 • Información de carácter xeral e particular dos inmobles.
 • Asesoramento sobre as obrigas co Catastro.
 • Notificación por comparecencia nos procedementos catastrais.
 • Consulta libre e certificación dos datos catastrais non protexidos e da cartografía dixital.
 • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo ós inmobles da súa titularidade.
 • Obtener certificacións negativas de biens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ó propio solicitante.

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DO SERVIZO:

A sede colexial deste Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, sita na R/ Pascual Veiga nº 2. Teléfono 982.24.10.07. Para maior información, dirixirse ás dependencias colexiais ou enviar un correo electrónico a icalugo@avogacia.org

 

QUEN PODE ACCEDER A ESTE SERVICIO:

 • A persoa que figure como titular catastral do bien inmoble ou finca, tendo que aportar una copia do D.N.I, se o solicita no seu propio nome.
 • No supuesto de solicita-la información a través dun representante, Letrado ou autorizado do titular catastral deberase de aportar a siguiente documentación acreditativa:
 • Orixinal do documento acreditativo da representación ou da autorización, ou ben a copia dos mesmos, previa exhibición dos documentos orixinais. Descargar modelo autorización
 • Copia do DNI do autorizante que se acompañará ó escrito de autorización.

 

Máis información  www.catastro.meh.es/

Dónde Encontrarnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

EXFIMER: XV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE ANDALUCÍA. “EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA GESTION SOCIETARIA”.

14 Feb 2020

AYUDAS AUTÓNOMOS

El pasado 3 de febrero de 2020 la Xunta de Galicia publicó las bases reguladoras del programa del bono de las personas autónomas.

Adjunto remitimos III JORNADA JURÍDICA CIUDAD DE MONDOÑEDO.

Se envía comunicación relativa a la próxima visita del Responsable Territorial de la Mutualidad de la Abogacía, a este Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, el próximo día 19 de febrero en horario de mañana y tarde; cita previa con antelación al teléfono 982 241 007.

Los próximos días 26 y 27 de marzo se celebrará en Zaragoza el XXV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros.

Remitimos circular 21/2020, relativa a la denominada “Jornada Itinerante”, que tendrá lugar el próximo día 14 de febrero en el Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera ( C/ Sevilla nº 37).

05 Feb 2020

PROYECTO TRALIM

Remitimos circular sobre el Proyecto TRALIM.

Remitimos circular relativa a las “Conferencias de los lunes”, que se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, el 10 de febrero, una conferencia sobre “La actuación de la Abogacía ante la protección de datos. Especial referencia a mujeres víctima de VG y menores”.

Se adjunta la circular 8/2020 informando sobre el II Encuentro de Pro Bono que tendrá lugar el próximo día 20 de febrero en la Sede del Consejo (Pº Recoletos 13).

Inicio de sesión