• Español
 • Galego

Usted está aquí

Punto Información Catastral

Conforme  ó Convenio de colaboración asinado, o 2 de xaneiro de 2009, entre a Dirección Xeral do Catastro da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos e este Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, en materia de xestión catastral, ofrécese este servizo tanto para os nosos colexiados como para os ciudadáns.

O devandito servizo permite facilitar ós interesados:

 • Información de carácter xeral e particular dos inmobles.
 • Asesoramento sobre as obrigas co Catastro.
 • Notificación por comparecencia nos procedementos catastrais.
 • Consulta libre e certificación dos datos catastrais non protexidos e da cartografía dixital.
 • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo ós inmobles da súa titularidade.
 • Obtener certificacións negativas de biens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ó propio solicitante.

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DO SERVIZO:

A sede colexial deste Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, sita na R/ Pascual Veiga nº 2. Teléfono 982.24.10.07. Para maior información, dirixirse ás dependencias colexiais ou enviar un correo electrónico a icalugo@avogacia.org

 

QUEN PODE ACCEDER A ESTE SERVICIO:

 • A persoa que figure como titular catastral do bien inmoble ou finca, tendo que aportar una copia do D.N.I, se o solicita no seu propio nome.
 • No supuesto de solicita-la información a través dun representante, Letrado ou autorizado do titular catastral deberase de aportar a siguiente documentación acreditativa:
 • Orixinal do documento acreditativo da representación ou da autorización, ou ben a copia dos mesmos, previa exhibición dos documentos orixinais. Descargar modelo autorización
 • Copia do DNI do autorizante que se acompañará ó escrito de autorización.

 

Máis información  www.catastro.meh.es/

Dónde Encontrarnos

 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

El próximo lunes 27 de noviembre de 17:00 a 18:30h tendrá lugar la Conferencia Ultima doctrina del TS sobre algunos delitos competencia de los Juzgados de lo penal, que pronunciará D. Antonio del Moral.

A CEL organiza a xornada informativa "Mercado laboral: o reto do emprego" na que se abordará o impacto da última reforma laboral na contratación.

A Deputación de Lugo convoca a Catedra de Despoboamento e Reto Demográfico xunto co Centro Educacion Superior Next Educación (Centro Adscrito Universitario).

El próximo lunes 20 de noviembre de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia "Los gastos extraordinarios de los hijos y su ejecución", que pronunciará Dña. Paloma Abad.

XORNADAS 2023: A FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL NA EMPRESA. O 27 de novembro de 2023 na Facultade de Ciencias do Traballo de Ferrol (Rúa San Ramón s/n – Campus Esteiro - Ferrol).

El Consejo General de la Abogacía Española abre convocatoria para recibir candidaturas para participar en dos proyectos europeos en los que la Abogacía Española es socia, "Curso HELP tutorizado sobre Deportes y Derechos Humanos" y "LAWYEREX2".

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, el próximo lunes 13 de noviembre tendrá lugar la Conferencia Novedades jurisprudenciales en materia de segunda oportunidad, que pronunciará Idoia Azpeitia.

O Consello da Avogacía Galega organiza un novo programa gratuíto de conferencias en liña en materia de violencia de xénero, impartidas por profesionais especializados na materia. O ciclo terá lugar nas seguintes datas e horarios:

Adjuntamos programa de la Jornada de Formación Continua obligatoria para los Abogados/as adscritos al Turno de oficio Especializado de Violencia y Menores.

El próximo lunes 6 de noviembre tendrá lugar la Conferencia "FaceCode y marca personal del abogado", que pronunciarán Cristina Gabarre Armengol y Francesc Domínguez. Contará con la presentación y moderación de Miguel Hermosa Espeso.

Inicio de sesión