• Español
 • Galego

You are here

Punto Información Catastral

Conforme  ó Convenio de colaboración asinado, o 2 de xaneiro de 2009, entre a Dirección Xeral do Catastro da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos e este Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, en materia de xestión catastral, ofrécese este servizo tanto para os nosos colexiados como para os ciudadáns.

O devandito servizo permite facilitar ós interesados:

 • Información de carácter xeral e particular dos inmobles.
 • Asesoramento sobre as obrigas co Catastro.
 • Notificación por comparecencia nos procedementos catastrais.
 • Consulta libre e certificación dos datos catastrais non protexidos e da cartografía dixital.
 • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo ós inmobles da súa titularidade.
 • Obtener certificacións negativas de biens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ó propio solicitante.

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DO SERVIZO:

A sede colexial deste Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, sita na R/ Pascual Veiga nº 2. Teléfono 982.24.10.07. Para maior información, dirixirse ás dependencias colexiais ou enviar un correo electrónico a icalugo@avogacia.org

 

QUEN PODE ACCEDER A ESTE SERVICIO:

 • A persoa que figure como titular catastral do bien inmoble ou finca, tendo que aportar una copia do D.N.I, se o solicita no seu propio nome.
 • No supuesto de solicita-la información a través dun representante, Letrado ou autorizado do titular catastral deberase de aportar a siguiente documentación acreditativa:
 • Orixinal do documento acreditativo da representación ou da autorización, ou ben a copia dos mesmos, previa exhibición dos documentos orixinais. Descargar modelo autorización
 • Copia do DNI do autorizante que se acompañará ó escrito de autorización.

 

Máis información  www.catastro.meh.es/

Onde Atoparnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

O Concello de Lugo concedeu hoxe a Medalla de Ouro da Cidade de Lugo ao Colexio de Avogados de Lugo pola súa traxectoria, de máis de 175 anos, e polo seu compromiso coa xustiza social e por garantir os dereitos dos cidadáns.

Sobre a base das reformas substantivas e procesuais introducidas no Código Civil e a Lei de Axuiciamento Civil pola lexislación aprobada en xullo de 2015, entre outras, Lei 25/2015, de 2 de xullo, de xurisdición voluntaria, e Lei 26/2015, de 28 de xullo, protección da infancia

Bases de los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad 2018, que este año cumple su Séptima edición. La convocatoria va dirigida a:

He sabido que el Ayuntamiento de Lugo ha concedido la Medalla de Oro de la ciudad al Ilustre Colegio de Abogados de Lugo, como símbolo de reconocimiento y agradecimiento por la aportación de la institución al patrimonio de vuestra ciudad.

Se trata de un convenio marco que regula las relaciones entre ambas instituciones, de un año de duración, que prevé prórrogas automáticas. Sustituye a los convenios anteriores.

Mañana día 4 a las 18:30 horas, tendrá lugar en el salón de actos de la sede colegial de la C/ Pascual Veiga, la conferencia práctica sobre "Nuevas estrategias de negociación y de comunicación no verbal para operadores jurídicos". No es necesaria la inscripción previa.

El Ayuntamiento de Lugo, en el pleno celebrado en el día de hoy, acaba de conceder a nuestro Colegio la Medalla de Oro de esta ciudad, que se otorga en reconocimiento a personas e instituciones de la ciudad por contribuir al desarrollo de la ciudad, por su trayectoria y por la

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 19 de noviembre del año en curso, y observando lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía Española, el artículo 46 y 48b del Estatuto Colegial y demás normas concordantes

Dentro das novidades establecidas pola Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, son de especial interese ás relatvas as condicións de subrogación en contratos de traballo.

Los cursos tienen como objetivo capacitar al alumnado proporcionándole un conocimiento sobre la violencia de género, dándole las claves necesarias para identificar las situaciones en que se produce.

Inicio de sesión