• Español
 • Galego

You are here

Punto Información Catastral

Conforme  ó Convenio de colaboración asinado, o 2 de xaneiro de 2009, entre a Dirección Xeral do Catastro da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos e este Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, en materia de xestión catastral, ofrécese este servizo tanto para os nosos colexiados como para os ciudadáns.

O devandito servizo permite facilitar ós interesados:

 • Información de carácter xeral e particular dos inmobles.
 • Asesoramento sobre as obrigas co Catastro.
 • Notificación por comparecencia nos procedementos catastrais.
 • Consulta libre e certificación dos datos catastrais non protexidos e da cartografía dixital.
 • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo ós inmobles da súa titularidade.
 • Obtener certificacións negativas de biens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ó propio solicitante.

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DO SERVIZO:

A sede colexial deste Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, sita na R/ Pascual Veiga nº 2. Teléfono 982.24.10.07. Para maior información, dirixirse ás dependencias colexiais ou enviar un correo electrónico a icalugo@avogacia.org

 

QUEN PODE ACCEDER A ESTE SERVICIO:

 • A persoa que figure como titular catastral do bien inmoble ou finca, tendo que aportar una copia do D.N.I, se o solicita no seu propio nome.
 • No supuesto de solicita-la información a través dun representante, Letrado ou autorizado do titular catastral deberase de aportar a siguiente documentación acreditativa:
 • Orixinal do documento acreditativo da representación ou da autorización, ou ben a copia dos mesmos, previa exhibición dos documentos orixinais. Descargar modelo autorización
 • Copia do DNI do autorizante que se acompañará ó escrito de autorización.

 

Máis información  www.catastro.meh.es/

Onde Atoparnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjunto remitimos circular Consejo General de la Abogacía Española, relativa a los denominados "Desayunos de asuntos internacionales", que se celebrará en la sede del Consejo el día 30 de octubre a las 09.00 horas, una conferencia sobre "Oportunidades de expansión de la abogacía española en EEUU"

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el día 21 de octubre, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Prescripción en el procedimiento sancionador”.

XIX Congreso Nacional Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Sevilla, 14,15 y 16 de noviembre de 2019.

IX XORNADA DE INFORMÁTICA XUDICIAL E DELITOS INFORMÁTICOS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL E XUSTIZA. O mércores 23 de outubro de 2019, na Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC (Santiago de Compostela).

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 14 de octubre se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Delitos urbanísticos: problemática material y procesal”.

"40 AÑOS DE UN SISTEMA PENITENCIARIO DEMOCRÁTICO". LA LEY ÓRGANICA GENERAL PENITENCIARIA 1/1979. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Descargar programa en PDF

A continuación se adjuntan las bases para las ayudas de estudios para el curso 2019 – 2020, de la Mutualidad de la Abogacía:

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 30 de septiembre, de 16:25h a 18:00h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos no 13 de Madrid), una conferencia sobre “Responsabilidad civil del abogado. Aspectos prácticos”.

Presentación del libro "LOS ABOGADOS QUE CAMBIARON ESPAÑA", que se celebrará el próximo día 26 de septiembre de 2019, a las 19.00 horas en el Salón Regio del Círculo de las Artes.

La jornada tendrá lugar el próximo día 3 de Octubre de 2019 de 16.30 a 19.15 en el Paraninfo de la Rectoría UDC (Rúa da Maestranza 9, 15001, A Coruña).

Inicio de sesión