• Español
  • Galego

Usted está aquí

O Consello da Avogacía Galega renova o Servizo de Asesoramiento Gratuíto para desafiuzamentos e ocupación ilegal de vivendas

Written by toni Categoría

O Consello da Avogacía Galega -CAG,- integrado polos colexios da avogacía da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, renovou o servizo de asesoramento gratuíto para atender casos de ocupación ilegal e perda de vivenda por desafiuzamento, en virtude dun novo acordo de colaboración co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia.

O propósito do devandito convenio é protexer o dereito á vivenda, mantendo canles de asesoramento para que as persoas en situación de desamparo non perdan a súa vivenda habitual ou, en caso necesario, poidan acollerse aos programas existentes en materia de acceso á vivenda, así como posibilitar que os propietarios ou usufrutuarios de vivendas que foron ocupadas ilegalmente saiban como actuar para recuperala.

As devanditas canles de asesoramento son os seguintes: O teléfono 900 121 221, que será atendido por un letrado de garda en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas de luns a venres e de 10.00 a 14.00 horas os sábados; e dous formularios en liña (un en materia de ocupación e outro de desafiuzamento), aos que se poderá acceder a través da web do Consello da Avogacía Galega (https://avogacia.gal/convenio-vivenda-2023/) e que se responderán nun prazo de 24/48 horas máximo.

Un servizo a cargo de 148 letrados

Os profesionais de garda atenderán consultas de toda Galicia, con independencia do colexio ao que pertenzan. En total serán 148 letrados e letradas, seleccionados por cada un dos 7 colexios da avogacía de Galicia e baixo a coordinación do Consello.

A través de ambas as canles ofrecerase asesoramento e orientación gratuítos en trámites de carácter administrativo e xudicial no ámbito relacionado cos dereitos e obrigacións das persoas con risco de perder a súa vivenda por un procedemento de execución hipotecaria, pola falta de pagamento da renda de aluguer ou por calquera outra circunstancia imprevista ou sobrevinda, sempre que esa vivenda constitúa o seu domicilio habitual.

Así mesmo, informarase o programa de atención ás persoas en risco de desafiuzamento para os efectos da posta en marcha do protocolo de actuación existente.

O Consello habilitou un espazo na aula virtual onde os letrados e letradas poden atopar información e documentación para o seu labor de asesoramento.

Guías informativas

O Consello da Avogacía Galega tamén elaborou dúas guías informativas sobre os trámites administrativos e xudiciais e sobre os dereitos e obrigacións das persoas afectadas por okupacións e desafiuzamentos, que se poden descargar directamente da súa páxina web.

Sobre o Consello da Avogacía Galega

O Consello da Avogacía Galega é unha corporación de dereito público que representa a profesión de avogado en Galicia. Aglutina e coordina ao sete Colexios de Avogados: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

É o portavoz da profesión e ten como funcións, entre outras, a de velar pola formación dos profesionais da avogacía e o control deontolóxico.

Gabinete de comunicación , Servizo de Atención do CAG. Tel.: 881 87 89 19

Últimas Noticias

Desde o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) convídannos a participar na seguinte xornada técnica, ben na modalidade presencial no centro ISSGA da Coruña ou de xeito virtual vía streaming.

La celebración de la jortnada tendrá lugar el miércoles 7 de junio de 2023, en horario de 09:00 a 14:30 horas, en el Salón de actos de la Diputación de Lugo.

Folerpa Multimedia lanza una oferta para colegiados de ICA Lugo para desarrollo de páginas web, con un descuento del 15% sobre el precio final (no aplicable al precio de mantenimiento mensual ni de hosting + dominio).

Desde el Ministerio de Justicia nos informa que a partir del lunes 24 de abril de 2023 se activarán en Lexnet los buzones de los siguientes Órganos de la Jurisdicción Militar.

Dónde Encontrarnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Desde o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) convídannos a participar na seguinte xornada técnica, ben na modalidade presencial no centro ISSGA da Coruña ou de xeito virtual vía streaming.

La celebración de la jortnada tendrá lugar el miércoles 7 de junio de 2023, en horario de 09:00 a 14:30 horas, en el Salón de actos de la Diputación de Lugo.

Folerpa Multimedia lanza una oferta para colegiados de ICA Lugo para desarrollo de páginas web, con un descuento del 15% sobre el precio final (no aplicable al precio de mantenimiento mensual ni de hosting + dominio).

Desde el Ministerio de Justicia nos informa que a partir del lunes 24 de abril de 2023 se activarán en Lexnet los buzones de los siguientes Órganos de la Jurisdicción Militar.

El lunes 29 de mayo de 16:30 a 18:15h tendrá lugar la una sesión especial con el título “Análisis y funcionalidades del registro público concursal. Plataforma de liquidación”.

Se acaba de firmar un Convenio entre el Consello da Avogacía Galega y la Xunta de Galicia, para garantizar la atención jurídica de menores de edad que sean víctimas de situaciones de violencia.

Después del parón causado por la COVID-19, la Agrupación de Avogados Novos de Vigo retoma su anual CONGRESO DE PRIMAVERA. Este año celebramos la VI edición, que tendrá lugar el 26 de mayo de 2023 en el Círculo de empresarios de Galicia, sito en rúa de García Barbón 62 de Vigo.

El I Encuentro Nacional de Abogacía Animalista tendrá lugar del 15 al 17 de junio en Granada, coorganizado por la Asociación Abogacia Andaluza por la Defensa Animal- AADA, la Asociación AGMADA y la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el lunes 22 de mayo tendrá lugar la Conferencia “Delitos en internet: ciberestafas”, que pronunciará Esteban Mestre, abogado y catedrático de Derecho Penal.

D. JUAN JOSÉ MARTÍN ÁLVAREZ. SECRETARIO DE GOBIERNO, del TSXG. CERTIFICO: Que En Comisión de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sesión celebrada el 14 de abril de 2023 ha adoptado el siguiente acuerdo.

Inicio de sesión