• Español
  • Galego

Usted está aquí

O Consello da Avogacía Galega renova o Servizo de Asesoramiento Gratuíto para desafiuzamentos e ocupación ilegal de vivendas

Written by toni Categoría

O Consello da Avogacía Galega -CAG,- integrado polos colexios da avogacía da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, renovou o servizo de asesoramento gratuíto para atender casos de ocupación ilegal e perda de vivenda por desafiuzamento, en virtude dun novo acordo de colaboración co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) da Xunta de Galicia.

O propósito do devandito convenio é protexer o dereito á vivenda, mantendo canles de asesoramento para que as persoas en situación de desamparo non perdan a súa vivenda habitual ou, en caso necesario, poidan acollerse aos programas existentes en materia de acceso á vivenda, así como posibilitar que os propietarios ou usufrutuarios de vivendas que foron ocupadas ilegalmente saiban como actuar para recuperala.

As devanditas canles de asesoramento son os seguintes: O teléfono 900 121 221, que será atendido por un letrado de garda en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas de luns a venres e de 10.00 a 14.00 horas os sábados; e dous formularios en liña (un en materia de ocupación e outro de desafiuzamento), aos que se poderá acceder a través da web do Consello da Avogacía Galega (https://avogacia.gal/convenio-vivenda-2023/) e que se responderán nun prazo de 24/48 horas máximo.

Un servizo a cargo de 148 letrados

Os profesionais de garda atenderán consultas de toda Galicia, con independencia do colexio ao que pertenzan. En total serán 148 letrados e letradas, seleccionados por cada un dos 7 colexios da avogacía de Galicia e baixo a coordinación do Consello.

A través de ambas as canles ofrecerase asesoramento e orientación gratuítos en trámites de carácter administrativo e xudicial no ámbito relacionado cos dereitos e obrigacións das persoas con risco de perder a súa vivenda por un procedemento de execución hipotecaria, pola falta de pagamento da renda de aluguer ou por calquera outra circunstancia imprevista ou sobrevinda, sempre que esa vivenda constitúa o seu domicilio habitual.

Así mesmo, informarase o programa de atención ás persoas en risco de desafiuzamento para os efectos da posta en marcha do protocolo de actuación existente.

O Consello habilitou un espazo na aula virtual onde os letrados e letradas poden atopar información e documentación para o seu labor de asesoramento.

Guías informativas

O Consello da Avogacía Galega tamén elaborou dúas guías informativas sobre os trámites administrativos e xudiciais e sobre os dereitos e obrigacións das persoas afectadas por okupacións e desafiuzamentos, que se poden descargar directamente da súa páxina web.

Sobre o Consello da Avogacía Galega

O Consello da Avogacía Galega é unha corporación de dereito público que representa a profesión de avogado en Galicia. Aglutina e coordina ao sete Colexios de Avogados: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

É o portavoz da profesión e ten como funcións, entre outras, a de velar pola formación dos profesionais da avogacía e o control deontolóxico.

Gabinete de comunicación , Servizo de Atención do CAG. Tel.: 881 87 89 19

Últimas Noticias

El Consello da Avogacía Galega (CAG) acaba de poner en marcha un Servicio de Intermediación en materia de vivienda, con el objetivo de ampliar su labor de asesoramiento.

Desde la Dirección General de Protección Internacional-Oficina de Asilo y Refugio (OAR) se comunica que han habilitado un formulario para la presentación electrónica de los recursos potestativos de reposición contra las resoluciones desfavorables que permite su interposición de forma más sencilla.

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Fundación Abogacía Futura, organizará el próximo lunes 10 de junio una Jornada sobre el Tratamiento Jurídico de la Discapacidad. Con carácter previo a la jornada, el Consejo General firmará un Convenio marco de colaboración con la Fiscalía General del Estado.

El Centro Cultural Santa Emilia, ubicado en Mondoñedo, es un emprendimiento privado cuyo titular es el Sr. Víctor Gomez Ruiz, que, con auspicio de la Xunta de Galicia y el Concello de Mondoñedo, presenta en su sede conciertos de música clásico de nivel internacional, una vez al mes, a lo largo de todo el año.

Dónde Encontrarnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

El Consello da Avogacía Galega (CAG) acaba de poner en marcha un Servicio de Intermediación en materia de vivienda, con el objetivo de ampliar su labor de asesoramiento.

Desde la Dirección General de Protección Internacional-Oficina de Asilo y Refugio (OAR) se comunica que han habilitado un formulario para la presentación electrónica de los recursos potestativos de reposición contra las resoluciones desfavorables que permite su interposición de forma más sencilla.

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Fundación Abogacía Futura, organizará el próximo lunes 10 de junio una Jornada sobre el Tratamiento Jurídico de la Discapacidad. Con carácter previo a la jornada, el Consejo General firmará un Convenio marco de colaboración con la Fiscalía General del Estado.

El Centro Cultural Santa Emilia, ubicado en Mondoñedo, es un emprendimiento privado cuyo titular es el Sr. Víctor Gomez Ruiz, que, con auspicio de la Xunta de Galicia y el Concello de Mondoñedo, presenta en su sede conciertos de música clásico de nivel internacional, una vez al mes, a lo largo de todo el año.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 3 de junio tendrá lugar la Conferencia “Estrategias para la gestión integral de los despachos profesionales”, que pronunciará Don Luis López de Castro, abogado del Colegio de Abogados de Sevilla.

En virtud de las funciones que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias tiene atribuidas, se ha procedido a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos en materia de PBC/FT que fue publicado en 2020 en ciertos sectores, a través de una Adenda.

El Consejo General de la Abogacía Española abre convocatoria para recibir candidaturas para participar en el curso de formación HELP tutorizado sobre justicia adaptada a la infancia organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial junto con el Consejo de Europa.

La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña (ICACOR), celebrará el próximo 6 de junio, en el Club Empresarial NORDÉS, el V Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina.

El próximo lunes 27 de mayo de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia la colaboración arquitecto-abogado en la confección y defensa del dictamen pericial de edificación, que pronunciarán Don Pedro Pérez Ortega, abogado y Don Israel Brioso, arquitecto.

Adjuntamos convocatoria de elecciones a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española a celebrar el viernes 28 de junio de 2024 en el salón de Plenos de la sede del Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid, iniciándose la votación a las 10 horas.

Inicio de sesión