• Español
  • Galego

Usted está aquí

Posgrao propio en resolución de conflitos: Mediación

Written by toni Categoría

O obxectivo xeral deste Posgrao é a formación de profesionais con dominio nas técnicas de mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar un conflito. Entre as formas de solución dos conflitos cobraron importancia nos últimos tempos as ADR, "Alternative Dispute Resolution", as formas de resolución alternativa dos conflitos, como contraposición á forma habitual de resolución que foi acudir aos tribunais de xustiza.

Como é ben sabido, a solución aos problemas sociais que ofrecen os tribunais dista moito de ser a máis satisfactoria, o que se pon de manifesto especialmente cando o conflito incide no ámbito das relacións persoais dos suxeitos en conflito.

Entre outras cousas, atribúese á xurisdición lentitude na resolución dos conflitos, pouco coñecemento do conflito en si, información insuficiente, e, sobre todo, limitada eficacia das resolucións.

A insuficiencia da resolución dos conflitos pola tradicional vía xurisdicional faise patente sobre todo no ámbito das relacións familiares (separación, divorcio, separación da parella de feito, conflitos entre pais e fillas/os, entre nais/pais e avoas/ós...), aínda que tamén noutros ámbitos nos que o denominador común é a continuidade da relación entre as persoas en conflito, como pode ser o caso de conflitos escolares, laborais, empresariais, etc.

A mediación aparece como unha forma de resolución do conflito alternativa á xurisdición, a través da cal as partes chegan per se a unha solución coa axuda dun/unha mediador/a, que coa súa formación ofrece ás partes novas vías de diálogo e entendemento.

Os obxectivos específicos son:

  • Formar á/ao estudante no coñecemento das técnicas de avaliación de conflitos e actitudes persoais.
  • Formar en técnicas de negociación.
  • Formar á/ao estudante de forma integral nos campos nos que é susceptible a mediación (Dereito de familia, adopción, menores, conflitos escolares, conflitos laborais, etc.).
  • Formar á/ao estudante nas técnicas de mediación.

Descargar folleto en PDF

Últimas Noticias

La Fundación Mutualidad Abogacía convoca 150 becas para letrados en prácticas que realicen el Master de Acceso a la Abogacía previsto por el Consejo General de la Abogacía Española para licenciados o graduados en Derecho que pretendan acceder a la profesión de abogado.

Los próximos 17 y 18 de septiembre se celebrarán las XXXII Jornadas Penitenciarias Lucenses, para más información podéis acceder a este enlace.

Dentro del ciclo "Conferencias de los lunes!, el próximo día 17 de septiembre tendrá lugar en la Sede del Consejo una nueva sesión con el tema "El falso autónomo. Características y nuevas tendencias. La problemática en el sector de la Abogacía".

O curso ten como finalidade facilitar as actuacións diante dos tribunais de xustiza e os labores de asesoramento por parte dos profesionais nas materias propias do Dereito inmobiliario, mediante a adquisición e actualización dos coñecementos necesarios para a resolución dos pro

Dónde Encontrarnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

La Fundación Mutualidad Abogacía convoca 150 becas para letrados en prácticas que realicen el Master de Acceso a la Abogacía previsto por el Consejo General de la Abogacía Española para licenciados o graduados en Derecho que pretendan acceder a la profesión de abogado.

Los próximos 17 y 18 de septiembre se celebrarán las XXXII Jornadas Penitenciarias Lucenses, para más información podéis acceder a este enlace.

Dentro del ciclo "Conferencias de los lunes!, el próximo día 17 de septiembre tendrá lugar en la Sede del Consejo una nueva sesión con el tema "El falso autónomo. Características y nuevas tendencias. La problemática en el sector de la Abogacía".

O curso ten como finalidade facilitar as actuacións diante dos tribunais de xustiza e os labores de asesoramento por parte dos profesionais nas materias propias do Dereito inmobiliario, mediante a adquisición e actualización dos coñecementos necesarios para a resolución dos pro

Os presentamos el calendario de un nuevo ciclo de las “Conferencias de los lunes” programadas para el tercer cuatrimestre del 2018, desarrollando así la medida “Una abogacía confiable y preparada”, prevista en el Plan Estratégico de la Abogacía 2020.

Real Decreto-Ley 9/2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado cotra la violencia de género y Artículo publicado por el Decano de Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, D. Sergio Herrero.

Informe de la Comisión Jurídica sobre “El derecho a la tutela judicial efectiva" sobre el ámbito de la asistencia jurídica gratuita en relación con la jurisdicción contencioso-administrativa y la interpretación del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

O Consello da Avogacía Galega acaba de abrir a matrícula para o curso en liña Dereito de Familia, organizado en colaboración cos colexios de avogados de Galicia e coa editorial Thomson Reuters Aranzadi.

el Consello Galego de Economistas organiza la duodécima edición del Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, el cual tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre, en el auditorio ABANCA de Santiago de Compostela.

Ya está en marcha la XX Edición de los Premios Derechos Humanos, que convoca el Consejo General de la Abogacía Española a través de su Fundación.

Inicio de sesión