• Español
  • Galego

Usted está aquí

Posgrao propio en resolución de conflitos: Mediación

Written by toni Categoría

O obxectivo xeral deste Posgrao é a formación de profesionais con dominio nas técnicas de mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar un conflito. Entre as formas de solución dos conflitos cobraron importancia nos últimos tempos as ADR, "Alternative Dispute Resolution", as formas de resolución alternativa dos conflitos, como contraposición á forma habitual de resolución que foi acudir aos tribunais de xustiza.

Como é ben sabido, a solución aos problemas sociais que ofrecen os tribunais dista moito de ser a máis satisfactoria, o que se pon de manifesto especialmente cando o conflito incide no ámbito das relacións persoais dos suxeitos en conflito.

Entre outras cousas, atribúese á xurisdición lentitude na resolución dos conflitos, pouco coñecemento do conflito en si, información insuficiente, e, sobre todo, limitada eficacia das resolucións.

A insuficiencia da resolución dos conflitos pola tradicional vía xurisdicional faise patente sobre todo no ámbito das relacións familiares (separación, divorcio, separación da parella de feito, conflitos entre pais e fillas/os, entre nais/pais e avoas/ós...), aínda que tamén noutros ámbitos nos que o denominador común é a continuidade da relación entre as persoas en conflito, como pode ser o caso de conflitos escolares, laborais, empresariais, etc.

A mediación aparece como unha forma de resolución do conflito alternativa á xurisdición, a través da cal as partes chegan per se a unha solución coa axuda dun/unha mediador/a, que coa súa formación ofrece ás partes novas vías de diálogo e entendemento.

Os obxectivos específicos son:

  • Formar á/ao estudante no coñecemento das técnicas de avaliación de conflitos e actitudes persoais.
  • Formar en técnicas de negociación.
  • Formar á/ao estudante de forma integral nos campos nos que é susceptible a mediación (Dereito de familia, adopción, menores, conflitos escolares, conflitos laborais, etc.).
  • Formar á/ao estudante nas técnicas de mediación.

Descargar folleto en PDF

Últimas Noticias

La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Provincial de Abogados, en sesión celebrada el día 7 de enero de 2019, acordó celebrar la Festividad de San Raimundo de Peñafort, el día 5 de abril.

La jornada "CLAUSULAS ABUSIVAS, EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y DERECHO A LA VIVIENDA" se celebrará el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 17.30 horas en la sede de este Ilustre Colegio (c/Pascual Veiga,2-LUGO).

Os hacemos llegar la convocatoria de Reunión previa a la Asamblea General de la Mutualidad, que se celebrará el próximo 08 de Abril a las 19:00 horas, en la sede colegial.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 25 de marzo, de 16:15 a 18:30 horas, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, en el Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid

Dónde Encontrarnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Encuéntranos en Google Maps

 

Últimas Noticias

La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Provincial de Abogados, en sesión celebrada el día 7 de enero de 2019, acordó celebrar la Festividad de San Raimundo de Peñafort, el día 5 de abril.

La jornada "CLAUSULAS ABUSIVAS, EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y DERECHO A LA VIVIENDA" se celebrará el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 17.30 horas en la sede de este Ilustre Colegio (c/Pascual Veiga,2-LUGO).

Os hacemos llegar la convocatoria de Reunión previa a la Asamblea General de la Mutualidad, que se celebrará el próximo 08 de Abril a las 19:00 horas, en la sede colegial.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 25 de marzo, de 16:15 a 18:30 horas, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, en el Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid

Para tu conocimiento, el Colegio de Registradores de España ha organizado una Jornadas sobre los Registro Mercantiles y de Titularidades Reales en Europa.

Presentación Jornada de Derecho Penal: asistencia al detenido en comisaría y en el juzgado de guardia. Tendrá lugar el 21/03/2019 a las 17:00 horas en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados.

EXFIMER organiza el XIV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE ANDALUCÍA, con el título "HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCION Y VIABILIDAD DE LA EMPRESA". Tendrá lugar en Antequera, los días 4, 5 y 6 de abril de 2019.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 11 de marzo de 2019, de 16:15 a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid)

Con el objetivo de mantener informados a sus asesores y mutualistas, la mutua MC  MUTUAL organiza, junto con la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lugo, esta sesión sobre la actualización de la normativa del 2019

Os avances tecnolóxicos e os novos procesos están a transformar o mercado laboral, e a mudar de xeito profundo as condicións de vida e traballo tradicionais.

Inicio de sesión