• Español
  • Galego

You are here

Posgrao propio en resolución de conflitos: Mediación

Written by toni Category:

O obxectivo xeral deste Posgrao é a formación de profesionais con dominio nas técnicas de mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar un conflito. Entre as formas de solución dos conflitos cobraron importancia nos últimos tempos as ADR, "Alternative Dispute Resolution", as formas de resolución alternativa dos conflitos, como contraposición á forma habitual de resolución que foi acudir aos tribunais de xustiza.

Como é ben sabido, a solución aos problemas sociais que ofrecen os tribunais dista moito de ser a máis satisfactoria, o que se pon de manifesto especialmente cando o conflito incide no ámbito das relacións persoais dos suxeitos en conflito.

Entre outras cousas, atribúese á xurisdición lentitude na resolución dos conflitos, pouco coñecemento do conflito en si, información insuficiente, e, sobre todo, limitada eficacia das resolucións.

A insuficiencia da resolución dos conflitos pola tradicional vía xurisdicional faise patente sobre todo no ámbito das relacións familiares (separación, divorcio, separación da parella de feito, conflitos entre pais e fillas/os, entre nais/pais e avoas/ós...), aínda que tamén noutros ámbitos nos que o denominador común é a continuidade da relación entre as persoas en conflito, como pode ser o caso de conflitos escolares, laborais, empresariais, etc.

A mediación aparece como unha forma de resolución do conflito alternativa á xurisdición, a través da cal as partes chegan per se a unha solución coa axuda dun/unha mediador/a, que coa súa formación ofrece ás partes novas vías de diálogo e entendemento.

Os obxectivos específicos son:

  • Formar á/ao estudante no coñecemento das técnicas de avaliación de conflitos e actitudes persoais.
  • Formar en técnicas de negociación.
  • Formar á/ao estudante de forma integral nos campos nos que é susceptible a mediación (Dereito de familia, adopción, menores, conflitos escolares, conflitos laborais, etc.).
  • Formar á/ao estudante nas técnicas de mediación.

Descargar folleto en PDF

Últimas Noticias

Descarga (PDF) la sentencia completa del Tribunal Supremo sobre la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados.

Descargue la información de cada una de las jornadas a celebrar en el mes de Octubre:

A continuación podrán ver toda información sobre las VI Jornadas Nacionales de Mediación, junto con el dossier informativo  para presentar comunicaciones. Los colegiados que se inscriban tendrán un descuento del 10%.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 22 de octubre, de 16:15 a 19:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos no 13 de Madrid), una conferencia sobre “Los procesos con jurado y su problemática práctica”.

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Descarga (PDF) la sentencia completa del Tribunal Supremo sobre la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados.

Descargue la información de cada una de las jornadas a celebrar en el mes de Octubre:

A continuación podrán ver toda información sobre las VI Jornadas Nacionales de Mediación, junto con el dossier informativo  para presentar comunicaciones. Los colegiados que se inscriban tendrán un descuento del 10%.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 22 de octubre, de 16:15 a 19:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos no 13 de Madrid), una conferencia sobre “Los procesos con jurado y su problemática práctica”.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 8 de octubre, de 16:15 a 18:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una conferencia sobre “Derechos de los consumidores: últimas sentencias sobre telefonía móvil y contratos vinculados de compraventa y financiación en el consumo.”

Iniciado ya el nuevo curso retomamos otra de las actividades del Plan de Formación, las “JORNADAS ITINERANTES” que organizadas en colaboración con los colegios de abogados tienen lugar en éstos; en esta ocasión el próximo día 27 de septiembre a las 16:15 horas, el Colegio de Abogados de Guipúzcoa (Pº Duque de Mandas, 11, bajo-San Sebastián) acoge la Jornada “Acoso y violencia en las aulas”.

La Fundación Mutualidad Abogacía convoca 150 becas para letrados en prácticas que realicen el Master de Acceso a la Abogacía previsto por el Consejo General de la Abogacía Española para licenciados o graduados en Derecho que pretendan acceder a la profesión de abogado.

Los próximos 17 y 18 de septiembre se celebrarán las XXXII Jornadas Penitenciarias Lucenses, para más información podéis acceder a este enlace.

Dentro del ciclo "Conferencias de los lunes!, el próximo día 17 de septiembre tendrá lugar en la Sede del Consejo una nueva sesión con el tema "El falso autónomo. Características y nuevas tendencias. La problemática en el sector de la Abogacía".

O curso ten como finalidade facilitar as actuacións diante dos tribunais de xustiza e os labores de asesoramento por parte dos profesionais nas materias propias do Dereito inmobiliario, mediante a adquisición e actualización dos coñecementos necesarios para a resolución dos problemas actualmente máis conflitivos.

Inicio de sesión