• Español
  • Galego

You are here

Posgrao propio en resolución de conflitos: Mediación

Written by toni Category:

O obxectivo xeral deste Posgrao é a formación de profesionais con dominio nas técnicas de mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar un conflito. Entre as formas de solución dos conflitos cobraron importancia nos últimos tempos as ADR, "Alternative Dispute Resolution", as formas de resolución alternativa dos conflitos, como contraposición á forma habitual de resolución que foi acudir aos tribunais de xustiza.

Como é ben sabido, a solución aos problemas sociais que ofrecen os tribunais dista moito de ser a máis satisfactoria, o que se pon de manifesto especialmente cando o conflito incide no ámbito das relacións persoais dos suxeitos en conflito.

Entre outras cousas, atribúese á xurisdición lentitude na resolución dos conflitos, pouco coñecemento do conflito en si, información insuficiente, e, sobre todo, limitada eficacia das resolucións.

A insuficiencia da resolución dos conflitos pola tradicional vía xurisdicional faise patente sobre todo no ámbito das relacións familiares (separación, divorcio, separación da parella de feito, conflitos entre pais e fillas/os, entre nais/pais e avoas/ós...), aínda que tamén noutros ámbitos nos que o denominador común é a continuidade da relación entre as persoas en conflito, como pode ser o caso de conflitos escolares, laborais, empresariais, etc.

A mediación aparece como unha forma de resolución do conflito alternativa á xurisdición, a través da cal as partes chegan per se a unha solución coa axuda dun/unha mediador/a, que coa súa formación ofrece ás partes novas vías de diálogo e entendemento.

Os obxectivos específicos son:

  • Formar á/ao estudante no coñecemento das técnicas de avaliación de conflitos e actitudes persoais.
  • Formar en técnicas de negociación.
  • Formar á/ao estudante de forma integral nos campos nos que é susceptible a mediación (Dereito de familia, adopción, menores, conflitos escolares, conflitos laborais, etc.).
  • Formar á/ao estudante nas técnicas de mediación.

Descargar folleto en PDF

Últimas Noticias

Adjunto remitimos Jornada que se celebrará en la sede colegial del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, el 23 de mayo del 2019, a las 18:00 horas.

Los días 7 y 8 de junio se celebrarán las II Jornadas de Mediación, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, con la colaboración del Consello da Avogacía Galega.

20 May 2019

PROYECTO TRAUMA

El Consejo General de la Abogacía Española abre la convocatoria para la participación en el Seminario del proyecto europeo TRAUMA que se celebrará en Madrid el próximo 21 de junio.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 27 de mayo, de 16:15 a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia.

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjunto remitimos Jornada que se celebrará en la sede colegial del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, el 23 de mayo del 2019, a las 18:00 horas.

Los días 7 y 8 de junio se celebrarán las II Jornadas de Mediación, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, con la colaboración del Consello da Avogacía Galega.

20 May 2019

PROYECTO TRAUMA

El Consejo General de la Abogacía Española abre la convocatoria para la participación en el Seminario del proyecto europeo TRAUMA que se celebrará en Madrid el próximo 21 de junio.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 27 de mayo, de 16:15 a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia.

Jornada: "Implicaciones de la internacionalización empresarial en el IS, IVA e IRPF"; que se celebrará el próximo 20 de mayo en el Hotel Attica 21 (Salón Ría de La Coruña).

Xornada: "O deseño - boas prácticas, propostas de accións e apoio a PEMEs", que se celebrará el próximo 15 de mayo en el CIS Tecnoloxía e Deseño (Ferrol)

Adjuntamos circular 78/2019, relativo a las denominadas “Conferencias de los lunes”, que se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid) el próximo día 13 de mayo, de 18:00h a 21:00h.

Adjuntas remitimos normas de reparto de asuntos secciones Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Galicia.

Descargar documento en PDF

En el SALÓN REGIO (PLAZA MAIOR, 2), MARTES 14 MAYO 2019 a las 19:00 HORAS. Está previsto que el acto tenga una duración aproximada de una hora y media. El acceso será libre para los socios, los colegiados del ICA de Lugo y mutualistas de la Mutualidad de la Abogacía.

Inicio de sesión