• Español
  • Galego

You are here

O Consello da Avogacía Galega activa un Servizo de Intermediación entre grandes tenedores de inmobles epersoas vulnerables en risco de perder a súa vivenda habitual

Written by toni Category:

O Consello da Avogacía Galega (CAG) acaba de poñer en marcha un Servizo de Intermediación en materia de vivenda, co obxectivo de ampliar o labor de asesoramento que vén ofrecendo dende o ano 2020 para casos de ocupación e desafiuzamento, no marco do convenio de colaboración asinado co Instituto Galego da Vivenda e Solo da Xunta de Galicia.

Este novo servizo vén dar resposta á Lei 12/2023, do 24 de maio de dereito á vivenda, que introduce a obriga de implantar un procedemento de intermediación, como requisito previo para a admisión de demandas para recuperar a posesión das vivendas nas que se dean as seguintes circunstancias: que o demandante sexa un gran tenedor, que o inmoble obxecto da demanda constitúa a vivenda habitual do ocupante e que este se atope en situación de vulnerabilidade económica.

Así pois, o Servizo de Intermediación do CAG nace para cubrir unha necesidade legal, que en última instancia pretende evitar que as persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda habitual, permitindo a negociación e que poidan acollerse a outros programas existentes en materia de acceso á vivenda postos en marcha pola Xunta de Galicia.

Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe (Ingalmar)

O servizo prestarase a través do Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe (Ingalmar), dependente do Consello da Avogacía Galega e dos colexios de Avogados adscritos ao mesmo, a través dos seus respectivos servizos de mediación.

Para solicitalo é preciso cubrir un formulario accedendo a través da web do CAG. https://avogacia.gal/servizo-intermediacion/ O procedemento desenvolverase nunha sesión inicial informativa e un máximo de dúas sesións posteriores ata a consecución dun acordo ou ata que a posibilidade do acordo quede descartada. En todo caso, o proceso non durará máis dun mes, salvo casos debidamente motivados. A Xunta subvencionará a parte que a persoa en situación de vulnerabilidade económica tería que pagar como taxa de procedemento de intermediación.

Orientación en procedementos administrativos e xudiciais

No marco deste acordo, o Consello da Avogacía tamén orientará en todos aqueles aspectos referentes a procedementos administrativos e xudiciais en materia de dereitos e obrigas das persoas en risco de perder a súa vivenda como consecuencia dun procedemento de execución hipotecaria, por impago de rendas de alugueiro ou por calquera outra circunstancia imprevista ou sobrevida, sempre que esta vivenda constitúa o seu domicilio habitual e permanente.

O CAG tamén asesorará sobre a existencia do Programa de atención a persoas en risco de desafiuzamento, a efectos da aplicación do protocolo de actuación existente entre dito programa e o Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Asesoramento a propietarios e usufrutuarios

O CAG orientará tamén aos propietarios ou usufrutuarios afectados por intrusións non autorizadas nas súas vivendas, para que saiban como actuar ante estas situacións.

Todos os servizos prestaranse a través dun sistema de consulta en liña e un número 900 atendido por avogados das entidades colexiais adscritas ao Consello da Avogacía Galega, de luns a venres en horario de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas e os sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 22 de julio de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia “Protección de los menores como víctimas de violencia de Genero”, que pronunciará Maria José Campos Buce fiscal.

El Consejo General de la Abogacía Española abre convocatoria para recibir candidaturas para participar en el curso de formación HELP tutorizado sobre garantías procesales en los procedimientos penales y derechos de las víctimas organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 15 de julio de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia “últimas novedades en estafas y fraudes informáticos”, que pronunciará Joaquín Delgado Martin Magistrado de

El  próximo lunes 8 de julio a las 18:30 h se retransmitirá en la modalidad on line la conferencia, organizada por la Confederación Española de la Abogacía Joven:

"LA IMPORTANCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN" 

Onde Atoparnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 22 de julio de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia “Protección de los menores como víctimas de violencia de Genero”, que pronunciará Maria José Campos Buce fiscal.

El Consejo General de la Abogacía Española abre convocatoria para recibir candidaturas para participar en el curso de formación HELP tutorizado sobre garantías procesales en los procedimientos penales y derechos de las víctimas organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 15 de julio de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia “últimas novedades en estafas y fraudes informáticos”, que pronunciará Joaquín Delgado Martin Magistrado de

El  próximo lunes 8 de julio a las 18:30 h se retransmitirá en la modalidad on line la conferencia, organizada por la Confederación Española de la Abogacía Joven:

"LA IMPORTANCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN" 

III Edición. Protección y maltrato animal. Una perspectiva actual de las normas y actuaciones desde el ámbito legal y veterinario.

Fechas de celebración: 2, 3 y 4 de septiembre

Dirección: Mª Mercedes Camiña García

Secretaría: Antonio Iglesias Becerra

Tal y como se acordó en el Pleno del CGAE,  celebrado el día 15 de diciembre de 2023, se ha suscrito con la Agencia Tributaria de Galicia un acuerdo de colaboración social para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los procedimientos de gestión tributaria.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 8 de julio de 16:30 a 18:00h tendrá lugar la Conferencia “Los pactos parasociales, aspectos prácticos y aplicación en conflictos sociales.”

Dentro del Ciclo de Conferencias organizadas por la RAGJYL en colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, está prevista la conferencia sobre “LA NUEVA CASACIÓN CIVIL” impartida por el Excmo. Sr.

El próximo lunes 1 de julio de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia "Claves del Recurso de Casación Civil", que pronunciará Miguel Guerra Pérez, abogado. Contará con la presentación y moderación de Joan Martinez i García. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granollers.

O Consello da Avogacía Galega (CAG) acaba de poñer en marcha un Servizo de Intermediación en materia de vivenda, co obxectivo de ampliar o seu labor de asesoramento.

Inicio de sesión