• Español
 • Galego

You are here

Colexiación


Requisitos de exercentes primeira Incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 465 €
Cota Consello-nova incorporación 165,95 €
Total 630,95 €

Requisitos de non exercentes primeira incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 260 €
Cota Consello-nova incorporación 101,58 €
Total 361,58 €

Requisitos incorporación como avogado, procedendo doutros colexios como exercente:

 • Certificado do Colexio de procedencia
 • Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española
 • Fotocopia do último recibo da Mutualidade ou Réxime da Seguridade Social que corresponda conforme á normativa vixente.
 • Fotocopia do IAE ou declaración censal (modelo 036)
 • Fotocopia do DNI
 • Instancia dirixida ao Excmo. Sr. Decano
 • 2 fotografías (tamaño carné) e outra dixitalizada (formato jpg,gif ou png)
 • Orde de domiciliación de adébedo directo SEPA (Modelo 4)

* Para saber o importe chamar ao teléfono: 982 241 007

Deberase de presentar escrito, dirixido á Xunta de Goberno, interesando o cambio de situación colexial e modelo de cambio de situación colexial.

No suposto de modificación de non exercentes a exercentes, aportarase a documentación que figura no primeiro apartado (salvo o modelo 1 bis) e o modelo certificación cambio de situación.

Modificación das cotas colexiais de incorporación

Debido ás actuais circunstancias e realidade económica concorrente, co fin de facilitar o acceso á profesión, a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 28 de abril de 2014, procedeu a modificar as contías fixadas en concepto de cotas de incorporación colexial, quedando establecidas nos seguintes importes:

 • Cota incorporación en calidade de Avogado/a ……………….……… 465 €.

 • Cota incorporación en calidade de Colgiado/a Non Exercente ......... 260 €.

A contía fixada non inclúe o importe das certificacións esixidas polo CGAE, que deberá ser satisfeita de maneira independente polo novo colexiado.

Onde Atoparnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjunto remitimos circular Consejo General de la Abogacía Española, relativa a los denominados "Desayunos de asuntos internacionales", que se celebrará en la sede del Consejo el día 30 de octubre a las 09.00 horas, una conferencia sobre "Oportunidades de expansión de la abogacía española en EEUU"

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el día 21 de octubre, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Prescripción en el procedimiento sancionador”.

XIX Congreso Nacional Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Sevilla, 14,15 y 16 de noviembre de 2019.

IX XORNADA DE INFORMÁTICA XUDICIAL E DELITOS INFORMÁTICOS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL E XUSTIZA. O mércores 23 de outubro de 2019, na Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC (Santiago de Compostela).

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 14 de octubre se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Delitos urbanísticos: problemática material y procesal”.

"40 AÑOS DE UN SISTEMA PENITENCIARIO DEMOCRÁTICO". LA LEY ÓRGANICA GENERAL PENITENCIARIA 1/1979. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Descargar programa en PDF

A continuación se adjuntan las bases para las ayudas de estudios para el curso 2019 – 2020, de la Mutualidad de la Abogacía:

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 30 de septiembre, de 16:25h a 18:00h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos no 13 de Madrid), una conferencia sobre “Responsabilidad civil del abogado. Aspectos prácticos”.

Presentación del libro "LOS ABOGADOS QUE CAMBIARON ESPAÑA", que se celebrará el próximo día 26 de septiembre de 2019, a las 19.00 horas en el Salón Regio del Círculo de las Artes.

La jornada tendrá lugar el próximo día 3 de Octubre de 2019 de 16.30 a 19.15 en el Paraninfo de la Rectoría UDC (Rúa da Maestranza 9, 15001, A Coruña).

Inicio de sesión