• Español
 • Galego

You are here

Colexiación


Requisitos de exercentes primeira Incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 465 €
Cota Consello-nova incorporación 165,95 €
Total 630,95 €

Requisitos de non exercentes primeira incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 260 €
Cota Consello-nova incorporación 101,58 €
Total 361,58 €

Requisitos incorporación como avogado, procedendo doutros colexios como exercente:

 • Certificado do Colexio de procedencia
 • Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española
 • Fotocopia do último recibo da Mutualidade ou Réxime da Seguridade Social que corresponda conforme á normativa vixente.
 • Fotocopia do IAE ou declaración censal (modelo 036)
 • Fotocopia do DNI
 • Instancia dirixida ao Excmo. Sr. Decano
 • 2 fotografías (tamaño carné) e outra dixitalizada (formato jpg,gif ou png)
 • Orde de domiciliación de adébedo directo SEPA (Modelo 4)

* Para saber o importe chamar ao teléfono: 982 241 007

Deberase de presentar escrito, dirixido á Xunta de Goberno, interesando o cambio de situación colexial.

No suposto de modificiacións de non exercentes a exercentes, aportarase a documentación que figura no primeiro apartado e o Modelo certificación cambio de situación e incorporación colexial

Modificación das cotas colexiais de incorporación

Debido ás actuais circunstancias e realidade económica concorrente, co fin de facilitar o acceso á profesión, a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 28 de abril de 2014, procedeu a modificar as contías fixadas en concepto de cotas de incorporación colexial, quedando establecidas nos seguintes importes:

 • Cota incorporación en calidade de Avogado/a ……………….……… 465 €.

 • Cota incorporación en calidade de Colgiado/a Non Exercente ......... 260 €.

A contía fixada non inclúe o importe das certificacións esixidas polo CGAE, que deberá ser satisfeita de maneira independente polo novo colexiado.

Onde Atoparnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado 5 de noviembre de 2018, acordó crear la imposición de la Insignia de Plata, en homenaje y reconocimiento de todos los Abogados/as con motivo del 25 aniversario de su incorporación a este Colegio de Abogados.

V Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y mediación penal: re-evolucionando la Justicia, Aula Romeros de la Facultad de Derecho, Universidad de Burgos,(España).

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 21 de enero, de 16:30 h a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una

Dentro de la actividad formativa del Consejo y encuadrada en las denominadas “JORNADAS ITINERANTES” que se organizan en colaboración con los colegios de abogados, el próximo día 22 de enero a las 16:30 horas, el Colegio de Abogados de Tarragona ( C/ Enric d´Ossó, 1-2ª) acoge la

El 17 de febrero de 2010 el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Poder Judicial suscribieron un convenio marco de colaboración en el que entre otras cuestiones se establecía la intervención de miembros de la carrera judicial

24 Dec 2018

Felices Fiestas

En el día de hoy se firma convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados de Lugo y Banco de Sabadell S.A., con unas condiciones ventajosas para los colegiados.

Descargar convenio en PDF

O Concello de Lugo concedeu hoxe a Medalla de Ouro da Cidade de Lugo ao Colexio de Avogados de Lugo pola súa traxectoria, de máis de 175 anos, e polo seu compromiso coa xustiza social e por garantir os dereitos dos cidadáns.

Sobre a base das reformas substantivas e procesuais introducidas no Código Civil e a Lei de Axuiciamento Civil pola lexislación aprobada en xullo de 2015, entre outras, Lei 25/2015, de 2 de xullo, de xurisdición voluntaria, e Lei 26/2015, de 28 de xullo, protección da infancia

Bases de los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad 2018, que este año cumple su Séptima edición. La convocatoria va dirigida a:

Inicio de sesión