• Español
 • Galego

You are here

Colexiación


Requisitos de exercentes primeira Incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 465 €
Cota Consello-nova incorporación 165,95 €
Total 630,95 €

Requisitos de non exercentes primeira incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 260 €
Cota Consello-nova incorporación 101,58 €
Total 361,58 €

Requisitos incorporación como avogado, procedendo doutros colexios como exercente:

 • Certificado do Colexio de procedencia
 • Certificado do Consello Xeral da Avogacía Española
 • Fotocopia do último recibo da Mutualidade ou Réxime da Seguridade Social que corresponda conforme á normativa vixente.
 • Fotocopia do IAE ou declaración censal (modelo 036)
 • Fotocopia do DNI
 • Instancia dirixida ao Excmo. Sr. Decano
 • 2 fotografías (tamaño carné) e outra dixitalizada (formato jpg,gif ou png)
 • Orde de domiciliación de adébedo directo SEPA (Modelo 4)

* Para saber o importe chamar ao teléfono: 982 241 007

Deberase de presentar escrito, dirixido á Xunta de Goberno, interesando o cambio de situación colexial.

No suposto de modificiacións de non exercentes a exercentes, aportarase a documentación que figura no primeiro apartado e o Modelo certificación cambio de situación e incorporación colexial

Modificación das cotas colexiais de incorporación

Debido ás actuais circunstancias e realidade económica concorrente, co fin de facilitar o acceso á profesión, a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 28 de abril de 2014, procedeu a modificar as contías fixadas en concepto de cotas de incorporación colexial, quedando establecidas nos seguintes importes:

 • Cota incorporación en calidade de Avogado/a ……………….……… 465 €.

 • Cota incorporación en calidade de Colgiado/a Non Exercente ......... 260 €.

A contía fixada non inclúe o importe das certificacións esixidas polo CGAE, que deberá ser satisfeita de maneira independente polo novo colexiado.

Onde Atoparnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

A partir del 19 de junio de 2018 estará activada en la Sede Judicial Electrónica de Galicia, la funcionalidad de presentación de procedimientos Monitorios, tanto civiles como sociales, en todos los partidos judiciales de Galicia.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 18 de junio, de 16:15 a 18:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una co

Jornadas para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución Española, los días 12 y 13 de junio de 2018. Organizadas por Abogacía Española y Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogación (IIAA).

Os presentamos oficio e instrucción 1/2018 relativos al establecimiento, a partir del 15 de junio de 2018, de turnos rotatorios para la autorización y documentación de los apoderamientos “apud ac

Podéis descargaros la circular 104/2018 en relación con la jornada de formación sobre “La abogacía ante el Reglamento Europeo d

Estos son los Cursos de Verano 2018 que se impartiran en la E.U. Relaciones Laborales de Lugo (adscrito a la USC), a partir del próximo mes de Junio:

Tras haber detectado incidencias en relación a la sustitución de Letrados/as y la ausencia de comunicación del cambio en la defensa por el nuevo compañero/a actuante que, de manera significativa, se está produciendo en las diligencias penales en las que intervienen Abogados/as

O obxectivo xeral deste Posgrao é a formación de profesionais con dominio nas técnicas de mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar un conflito.

O 19 e o 20 de xullo na Facultade de Dereito. Dirección: Raquel Castillejo Manzanares. Secretaría académica: Almudena Valiño Ces, Cristina Alonso Salgado e Ana Rodríguez Álvarez.

Novas experiencias de integración da PRL. Seguridade baseada no comportamento. Data da xornada: 07/06/2018. Hora de comezo: 09.45 horas. Lugar: Centro Issga de Lugo (Rolda de Fingoi, 170 - Lugo). Tel.: 981 182 329 Fax: 981 182 332. issga.lugo@xunta.gal.

Inicio de sesión