• Español
  • Galego

You are here

Colexiación


Requisitos de exercentes primeira Incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 465 €
Cota Consello-nova incorporación 165,95 €
Total 630,95 €

Requisitos de non exercentes primeira incorporación

Primeira incorporación:

Ver Cotas

Dereitos:

Cota de incorporación 260 €
Cota Consello-nova incorporación 101,58 €
Total 361,58 €

Requisitos incorporación como avogado, procedendo doutros colexios como exercente:

* Para saber o importe chamar ao teléfono: 982 241 007

Deberase de presentar escrito, dirixido á Xunta de Goberno, interesando o cambio de situación colexial e modelo de solicitude de cambio de situación colexial.

No suposto de modificación de non exercentes a exercentes, aportarase a documentación que figura no primeiro apartado (salvo o modelo 1 bis) e o modelo certificación cambio de situación.

Modificación das cotas colexiais de incorporación

Debido ás actuais circunstancias e realidade económica concorrente, co fin de facilitar o acceso á profesión, a Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 28 de abril de 2014, procedeu a modificar as contías fixadas en concepto de cotas de incorporación colexial, quedando establecidas nos seguintes importes:

  • Cota incorporación en calidade de Avogado/a ……………….……… 465 €.

  • Cota incorporación en calidade de Colgiado/a Non Exercente ......... 260 €.

A contía fixada non inclúe o importe das certificacións esixidas polo CGAE, que deberá ser satisfeita de maneira independente polo novo colexiado.

Onde Atoparnos

  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Fundación Abogacía Futura, organizará el próximo lunes 26 de febrero de 16:00 a 18:30 horas, una Jornada de derecho concursal donde trataremos las novedades que en materia de derecho concursal se han producido.

Los próximos días 21 y 22 de marzo se celebrará en el Salón de Actos Carlos Carnicer del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza el XXVII Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros, organizado por la sección de Responsabilidad Civil y Seguros de este Colegio.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión de 9 de febrero de 2024, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para cubrir DOS PLAZAS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS, PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA DE RECONOCIDO PRESTIGIO.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo , y en el marco de la "Conferencias de los lunes", el próximo lunes tendrá lugar la conferencia "Aspectos fundamentales de la liquidación de la sociedad de gananciales", que pronunciará Carmen López Rendo.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 12 de febrero tendrá lugar la Conferencia Técnicas para celebrar juicios telemáticos, que pronunciará D. Jordi Estalella, abogado.

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de febrero del año en curso, se procede a convocar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrar en el Salón de Actos de la sede colegial (Pascual Veiga, 2) el próximo lunes día 18 de marzo a las 19:00 horas.

O Ilustre Colexio da Avogacía de Vigo, en colaboración co Consello da Avogacía Galega, organiza unha xornada que se retransmitirá vía streaming para toda a avogacía galega, sobre as modificacións lexislativas introducidas polo Real Decreto-Lei 6/2023, de 19 de decembro.

O Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, en colaboración co Consello da Avogacía Galega, organiza unha xornada que se retransmitirá a través de Zoom para toda a avogacía galega: “O contador partidor non testamentario". Será o vindeiro mércores, 7 de febreiro.

Organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública, ten como obxectivos que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para traballar nas disciplinas da ordenación do noso solo e responsabilizarse dos procesos de xestión do territorio.

Tras el éxito de la jornada celebrada el lunes 29 de enero sobre el Real Decreto-Ley 6/2023, el próximo lunes 5 de febrero de 2024  realizaremos la segunda Jornada sobre el Real Decreto Ley profundizando en las medidas de eficiencia procesal introducidas en las distintas normas procesales.

Inicio de sesión