• Español
  • Galego

You are here

JORNADA: "TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN E NOVAS FORMAS DE TRABALLO"

Written by toni Category:

Os avances tecnolóxicos e os novos procesos están a transformar o mercado laboral, e a mudar de xeito profundo as condicións de vida e traballo tradicionais. As plataformas dixitais están a poñer a proba o Dereito do Traballo impoñendo un grao de externalización descoñecido ata este século. Estamos nunha zona gris entre a laboralidade e a non laboralidade, e existen diversas opinións en relación co encadramento do persoal das plataformas dixitais na Seguridade Social.

Pero a tecnoloxía da comunicación non está a producir os seus efectos exclusivamente sobre as condicións de traballo dos chamados “novos empregos”, aqueles relacionados de xeito mais directo co mundo dixital. Ao contrario, os cambios no acceso ás novas tecnoloxías trasladáronse ao ámbito laboral e trouxeron consigo novos roles, novos horarios, unha maior conectvidade e novas oportunidades para o traballo a domicilio e a conciliación. O maior inconveniente desta revolución tecnolóxica e dixital descansa na problemátca relacionada cos límites que separan a vida laboral e a vida persoal. Neste contexto, algúns países do noso entorno aprobaron xa unha normatIva para reforzar os dereitos a este respecto da cidadanía. En España entrou en vigor o pasado mes de decembro a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garanta de los derechos digitales, que incorpora no seu Título X unha serie de dereitos no ámbito laboral, entre eles o dereito á desconexión dixital (artgo 88).

Estes temas abordaranse nesta xornada, dun xeito riguroso e profundo, da man de profesionais do mundo da Xudicatura, a Universidade e a Inspección de Traballo, e de representantes das organizacións sindicais e empresarial máis representatvas en Galicia, coa fnalidade de desenvolver unha das funcións do Consello Galego de Relacións Laborais: a promoción e o fomento do debate social en cuestóns de actualidade.

Descargar folleto en PDF

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 25 de marzo, de 16:15 a 18:30 horas, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, en el Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid

Para tu conocimiento, el Colegio de Registradores de España ha organizado una Jornadas sobre los Registro Mercantiles y de Titularidades Reales en Europa.

Presentación Jornada de Derecho Penal: asistencia al detenido en comisaría y en el juzgado de guardia. Tendrá lugar el 21/03/2019 a las 17:00 horas en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados.

EXFIMER organiza el XIV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE ANDALUCÍA, con el título "HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCION Y VIABILIDAD DE LA EMPRESA". Tendrá lugar en Antequera, los días 4, 5 y 6 de abril de 2019.

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 25 de marzo, de 16:15 a 18:30 horas, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, en el Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid

Para tu conocimiento, el Colegio de Registradores de España ha organizado una Jornadas sobre los Registro Mercantiles y de Titularidades Reales en Europa.

Presentación Jornada de Derecho Penal: asistencia al detenido en comisaría y en el juzgado de guardia. Tendrá lugar el 21/03/2019 a las 17:00 horas en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados.

EXFIMER organiza el XIV CONGRESO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE ANDALUCÍA, con el título "HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCION Y VIABILIDAD DE LA EMPRESA". Tendrá lugar en Antequera, los días 4, 5 y 6 de abril de 2019.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 11 de marzo de 2019, de 16:15 a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid)

Con el objetivo de mantener informados a sus asesores y mutualistas, la mutua MC  MUTUAL organiza, junto con la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lugo, esta sesión sobre la actualización de la normativa del 2019

Os avances tecnolóxicos e os novos procesos están a transformar o mercado laboral, e a mudar de xeito profundo as condicións de vida e traballo tradicionais.

XXIV CONGRESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS - ZARAGOZA, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019. Secretaría Técnica: JAVIER FERREIRA GONZÁLEZ. Tfno: 976 15 83 84. Inscripciones en la cuenta: congresorc@reicaz.com.

Está previsto realizar la presentación de una nueva plataforma on line llamada Lexdigo, el próximo miércoles día 27, a las 19:00 horas, en el salón del actos de la sede de la C/Pascual Veiga.

Aún no siendo competencia de esta institución reivindicar diversas inversiones pendientes de realizar por los distintos Gobiernos en nuestra provincia que consideramos legítimas y justas para que la misma consiga un desarrollo acorde con sus aspiraciones; queremos unir nuestra

Inicio de sesión