• Español
  • Galego

You are here

O Consello da Avogacía Galega solicita de novo a derrogación inmediata das taxas xudiciais

Written by admin Category:

Esta Lei consagrou en España unha xustiza para ricos e outra para pobres 

A Coruña, 19 de novembro de 2014. Cúmprense dous anos da aprobación Lei 10/2012, de 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicología e Ciencias Forenses, que entrou en vigor o 1/1/2013 e consagrou en España unha xustiza para ricos e outra para pobres. A tutela xudicial efectiva que recoñece a Constitución no seu artigo 24 resulta claramente vulnerada, algo que nun Estado de Dereito non pode ser tolerado.

Por tal motivo, a Avogacía Galega solicita de novo ao Sr. Ministro de Xustiza a derrogación inmediata desta norma inconstitucional e inxusta

A sociedade debe reparar no feito de que a vítima deste abuso é a cidadanía, que, malia sufragar o custo da Administración de Xustiza cos seus impostos, cando teña necesidade de valerse dela vaise a atopar un obstáculo económico pensado para disuadirlle e en moitos casos privarlle do acceso á mesma. Así por exemplo, para recorrer unha multa de 200 € estará obrigado a ingresar 100 € de taxas, (igual cantidade á que pode quedar reducida a sanción se se acóllese ao pronto pago) e para formular un recurso de apelación deberá abonar unha taxa por importe mínimo de 800 €.

Para rematar, denunciamos que os perniciosos e irreparables efectos desta norma estanse prolongando no tempo debido ao atraso do Tribunal Constitucional, que, en contra da súa propia doutrina, está demorando de modo inexplicable a resolución dos diversos recursos de inconstitucionalidade que se presentaron (o primeiro deles o 19/2/2013), e das cuestións de constitucionalidade suscitadas por diversos tribunais e xulgados. En consecuencia, esiximos unha pronta resposta do Tribunal Constitucional que poña fin a esta inaceptable situación.

 

Sobre o Consello da Avogacía Galega

O Consello da Avogacía Galega, creado en 1993, é o órgano superior da administración colexial da avogacía galega, aglutinando a tódolos Colexios de Avogados de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo.

Así, ten por obxecto agrupar e coordinar os distintos colexios integrados, e asumir a súa representación en cuestións de interese común profesional, no ámbito autonómico. Como máximo representante da profesión en Galicia, o Consello vela polo correcto exercicio da profesión e é o máximo interlocutor perante a administración e a sociedade. Entre outras funcións, ocúpase de coordinar a acción dos Colexios de Avogados de Galicia, exercer o control deontolóxico dos seus membros, organizar o servizo de orientación xurídica e a quenda de oficio e procurar a formación continuada dos profesionais.

Últimas Noticias

Se envía enlace de compra del memento Derecho de Familia 2020, de la Editorial Francis Lefebvre, por si fuese de vuestro interés.

El Consejo General de la Abogacía Española suscribió el Ministerio de Política Territorial y Función Pública un Convenio que posibilitaba el acceso de los abogados a la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica en materia de extranjería.

El próximo lunes 19 de octubre de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia sobre “Marca Personal del profesional”.

Jornada sobre salud mental en prisión que se celebrará mediante webinar los días 15 y 16 de octubre.(Universidad de Valladolid).

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Se envía enlace de compra del memento Derecho de Familia 2020, de la Editorial Francis Lefebvre, por si fuese de vuestro interés.

El Consejo General de la Abogacía Española suscribió el Ministerio de Política Territorial y Función Pública un Convenio que posibilitaba el acceso de los abogados a la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica en materia de extranjería.

El próximo lunes 19 de octubre de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia sobre “Marca Personal del profesional”.

Jornada sobre salud mental en prisión que se celebrará mediante webinar los días 15 y 16 de octubre.(Universidad de Valladolid).

El máster plantea el concurso de acreedores desde una perspectiva económico-jurídica, como un medio eficaz para reestructurar una empresa en situación de insolvencia y hacerla viable.

Los  próximos 4 y 5 de Noviembre tendrá lugar el Congreso Internacional en formato ONLINE sobre El recurso de casación civil: fase de admisión.

Para vuestro conocimiento, adjuntamos los protocolos de actuación y organización, y el de actuaciones telemáticas, aprobados por la Sala de Gobierno del pasado día 30 y remitidos por el Presidente del TSXG.

Adjuntamos la convocatoria de ayuda de estudios para el próximo curso académico 2020/2021.
 

Adjuntamos convocatoria de elecciones, que tendrán lugar el próximo día 14 de diciembre de 2020.

El próximo lunes 5 de octubre de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia sobre el “Efectos de las libertades comunitarias en el ordenamiento tributario español” en la que intervendrá como ponente D. Alejandro del Campo Zafra, abogado y asesor fiscal.

Inicio de sesión