• Español
 • Galego

You are here

Punto Información Catastral

Conforme  ó Convenio de colaboración asinado, o 2 de xaneiro de 2009, entre a Dirección Xeral do Catastro da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos e este Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, en materia de xestión catastral, ofrécese este servizo tanto para os nosos colexiados como para os ciudadáns.

O devandito servizo permite facilitar ós interesados:

 • Información de carácter xeral e particular dos inmobles.
 • Asesoramento sobre as obrigas co Catastro.
 • Notificación por comparecencia nos procedementos catastrais.
 • Consulta libre e certificación dos datos catastrais non protexidos e da cartografía dixital.
 • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais de datos catastrais protexidos, relativo ós inmobles da súa titularidade.
 • Obtener certificacións negativas de biens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ó propio solicitante.

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DO SERVIZO:

A sede colexial deste Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Lugo, sita na R/ Pascual Veiga nº 2. Teléfono 982.24.10.07. Para maior información, dirixirse ás dependencias colexiais ou enviar un correo electrónico a icalugo@avogacia.org

 

QUEN PODE ACCEDER A ESTE SERVICIO:

 • A persoa que figure como titular catastral do bien inmoble ou finca, tendo que aportar una copia do D.N.I, se o solicita no seu propio nome.
 • No supuesto de solicita-la información a través dun representante, Letrado ou autorizado do titular catastral deberase de aportar a siguiente documentación acreditativa:
 • Orixinal do documento acreditativo da representación ou da autorización, ou ben a copia dos mesmos, previa exhibición dos documentos orixinais. Descargar modelo autorización
 • Copia do DNI do autorizante que se acompañará ó escrito de autorización.

 

Máis información  www.catastro.meh.es/

Onde Atoparnos

 •   icalugo (@) avogacia.org
 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Adjunto remitimos JORNADA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, que se celebrará el próximo miércoles 26 de junio a las 17.30 horas en la sede colegial, Pascual Veiga, nº2 de Lugo.

19 Jun 2019

CURSO VERANO USC

Adjunto remitimos curso de verano "Menores, una materia pendiente: justicia, eduación...".

Descargar cartel (PDF)

Os presentamos tríptico y cartel informativo sobre el MÁSTER PROPIO EN ORIENTACIÓN LABORAL.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 24 de junio, de 16:30 a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una conferencia.

Os trasladamos campaña de la Fundación La Caixa, "NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE" para recoger leche y fondos para su compra, con la que este Colegio colabora, os trasladamos información para aquellos interesados en hacer aportaciones.

Adjunto remitimos Jornada DERECHO ADMINISTRATIVO: LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, que se celebrará en el salón de actos de la sede colegial, Pascual Veiga, 2, el miercoles 12 de junio de 2019, a las 19:00 horas.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 10 de junio, de 16:30 a 18:00 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía una conferencia sobre “Fiscalidad de despachos”.

30 May 2019

Próximos Cursos

Congreso de Derecho del Deporte (30 y 31 de mayo, Granada)

Carta de Presentación (PDF)

Folleto (PDF)

Para vuestro conocimiento y demás efectos, remitimos la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en fecha 8 de abril de 2019.

Inicio de sesión